Hvordan kan jeg være sikker på at dette er et “grønt” materiale?

Steinbruddene er etablert i henhold til offentlige reguleringer og detaljerte driftsplaner. Vi jobber kontinuerlig med å redusere støv-, støy- og vannforurensning. Utvinningsområdene utvikles alltid for å gli best mulig inn i landskapet rundt.