Inneholder naturstein fra Lundhs kvarts?

Nei, all naturstein fra Lundhs er helt fri for kvarts.