Kan Larvikitt finnes andre steder i verden?

Larvikitt er en unik naturstein og finnes bare i Norge. Som navnet tilsier, kommer den fra Larvikområdet. Larvikitt er dessuten Norges nasjonalbergart.