Om oss

Lundhs Real Stone®

Lundhs Real Stone er en kolleksjon med norske natursteiner av typen Larvikitt og Anortositt fra Lundhs AS. Steinene ble dannet av naturen for flere hundre millioner av år siden og finnes kun i Norge. Steinenes ekstremt gode bruksegenskaper i kombinasjon med de vakre fargene gjør de spesielt godt egnet som overflatematerialer til både innendørs og utendørs bruk.

Naturlige materialer med lang levetid
Vi får stadig mer kunnskap om hva som har en positiv og negativ effekt på miljøet, og våre forbruksvaner er i ferd med å endre seg. Det er et skifte mot å i større grad velge kvalitetsprodukter med lang varighet, en motsats til den tidligere "bruk og kast" mentaliteten. Lundhs Real Stone tilbyr naturlige og unike produkter som vil vare livet ut.

- Lundhs Real Stone består kun av 100% naturstein fra Norge
- Steinene er ekstremt varige på grunn av sin slitestyrke
- Overflatene er tilnærmet vedlikeholdsfrie og krever ingen impregnering
- Steinen kan gjenbrukes siden det er et 100% naturlig materiale

Foto: Lundhs / Morten Rakke

Her hos Lundhs viser vi vårt arbeid med å skape en mest mulig bærekraftig virksomhet gjennom måten vi driver vårt selskap på og hvordan vi ivaretar steinressursene for nåværende og fremtidige generasjoner. Å ha et bærekraftig fokus betyr for oss at vi kontinuerlig må utvikle og forbedre oss på alle områder innenfor vår virksomhet, med respekt for miljøet, menneskene som er involvert og lokalsamfunnet vi er en del av. I denne bransjen har vi sertifiseringer, forskrifter og regler, men vi må alltid se etter forbedringsmuligheter ut over kravene. Dette reflekteres i våre verdier; Presisjon, engasjement og respekt.

Thor-Anders Lundh Håkestad

Med respekt for naturen
For oss vil en bærekraftig virksomhet gjenspeiles i hvordan vi på best mulig måte ivaretar steinressurssene for nåværende og fremtidige generasjoner. I praksis betyr dette at våre brudd alltid drives i henhold til de strenge forskrifter og regler som vi er pålagt. Vi etterstreber å lete etter mer effektive og minst mulig miljøbelastende metoder for hvordan vi utfører vår virksomhet. Eksempler på dette er gjenbruk av vann, minimering av utslipp fra maskiner, minimere transport og få en god utnyttelse av hver steinbit fra produksjonen.

  • Vår produksjon er i henhold til strenge nasjonale, regionale og lokale forskrifter og regler
  • Vi er ISO-14001 sertifisert - dette er en internasjonal miljø-standard som sørger for at vi til en hver tid har fokus på å forbedre vårt miljøarbeid
  • Vi jobber for å utnytte 100% av overskuddsmassene i våre brudd fra 2025
  • Vi har en langsiktig plan for å tilbakeføre bruddområder til natur eller boligformål etter avsluttet drift