Personvern og informasjons­kapsler

Sist oppdatert: April 04, 2018

Vi i Lundhs AS tar personvern på alvor, og du som bruker av lundhsrealstone.com/no skal være trygg på at vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern. Både vår innsamling og vår bruk av dine personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Denne erklæringen («Personvernerklæringen») redegjør for behandlingen av personopplysninger for nettstedet lundhsrealstone.com/no.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg på våre nettsider. Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din bruk av våre tjenester på lundhsrealstone.com/no.

Lundhs AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir på våre nettsider, som for eksempel innloggingsdata, logging av bruk av nettsidene og andre elementer som nevnt i denne Personvernerklæringen. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysninger om deg på en sikker og lovlig måte. Du kan kontakte oss på: marketing@lundhs.no, dersom du ønsker å få tilgang til opplysninger om deg.

For noen av de personopplysninger vi innhenter om deg, trenger vi ditt samtykke. Samtykkeerklæringer vil lenkes der det er relevant.

Definisjoner

For at du lettere skal forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene (i vårt tilfelle er dette Lundhs AS).

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov.

Den Registrerte er deg, som benytter deg av tjenestene på lundhsrealstone.com/no og som legger inn informasjon om deg selv i denne forbindelse.

Hva slags personopplysninger behandler vi?

I forbindelse med at du registrerer informasjon om deg selv på våre nettsider, vil vi få tilgang til ditt navn, epost-adresse, adresse og andre kontaktdetaljer. Informasjonen om deg vil bli lagret hos oss med følgende formål:

a) For å besvare henvendelser fra deg angående våre produkter.

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker. I det du kobler deg opp mot dette nettstedet vil du etterlate IP-adressen din.

Nettstedet benytter informasjonskapsler (såkalte cookies). Informasjonskapsler er en industri-standard som anvendes på svært mange sider på Internett. Informasjonskapsler benyttes for å registrere at du er innlogget, og til å gjøre visse tilpasninger som gjør det enklere å bruke nettstedet. Se vår Cookies policy for nærmere informasjon.

Samtykke

Lundhs AS innhenter ditt eksplisitte samtykke for behandling av dine personopplysninger, i henhold til denne Personvernerklæringen. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, ved å kontakte oss her; marketing@lundhs.no

Informasjonen om deg lagres hos Lundhs AS, og vil ikke bli delt eller overført til andre tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Opplysninger registrert om deg vil ikke utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker innsyn i de opplysninger som er lagret om deg, eller du ønsker ytterligere informasjon om hvordan eventuelle personopplysninger behandles kan du henvende deg her; marketing@lundhs.no

Du har rett til å:

  • vite om hvilken og få til gang til den informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),
  • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
  • til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.
  • kreve at de personopplysninger vi behandler for deg kan utleveres på et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet.

Oppbevaring. sletting og retting

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller etter samtykke fra deg. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Lundhs AS har interne rutiner, prosedyrer og sikkerhetstiltak som skal sikre trygg og sikker behandling av dine personopplysninger. Vi har sikkerhetsansvarlige internt som har det øverste ansvaret for å ivareta informasjonssikkerheten generelt, og sikker behandling av personopplysninger spesielt. Våre ansatte får opplæring og veiledning i hvordan personopplysninger skal behandles på en sikker måte. Vi har rutiner og tilgangskontroll som skal forhindre at uvedkommende og uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. Vi har også prosedyrer og tiltak som forhindrer tap av personopplysninger, samt tap- og ødeleggelse av de systemer hvor personopplysningene lagres. Vi sikrer at behandlingen av personopplysninger skjer korrekt og på en sikker måte, og at behandlingen er beskyttet mot skadeprogramvare.

Vi sikrer at personopplysninger er beskyttet i forbindelse med overføring av personopplysninger internt, eller til eventuelle eksterne og er forpliktet til å sikre at slike eksterne som skal behandle dataene overholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Eventuelle trusler mot datasikkerheten håndteres effektivt og sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger er en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet. Vi overholder de krav til beskyttelse og sikring av personopplysninger som følger av gjeldende personvernlovgivning.

Eventuelle brudd på sikkerhetsrutiner dokumenteres og vi har prosedyrer og kapasitet til å avdekke og håndtere eventuelle brudd på sikkerheten.
Dersom sikkerhetsbrudd avdekkes, rapporteres dette til ledelsen, skaderisiko kartlegges, Datatilsynet varsles der det er nødvendig, og vi varsler deg som bruker, dersom bruddet utgjør en risiko for deg og dine rettigheter.

Hvordan kontakte oss?

Lundhs AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene i henhold til denne personvernerklæringen. Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte marketing@lundhs.no

Cookies policy

Lundhs benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider lundhsrealstone.com/no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dette samtykket har du avgitt fordi de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene på din nettleser. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.
Nedenfor finner du informasjon om hva slags informasjonskapsler vi benytter og hva du kan gjøre for å endre innstillinger vedrørende bruk av disse.

Hva er en informasjonskapsel (cookie)

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For deg som bruker av lundhsrealstone.com/no, kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Informasjonskapsler kan være sesjonsavhengig eller fast informasjonskapsel.

Sesjonsavhengig informasjonskapsel slettes etter endt sesjon, det vil si når du lukker nettleseren. Disse brukes blant annet for å registrere at du er inne på lundhsrealstone.com/no og hvilke valg du gjør.

Fast informasjonskapsel slettes ikke etter endt sesjon. Faste informasjonskapsler kan typisk inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser.

Hvordan benytter vi informasjonskapsler?

Når du er inne på lundhsrealstone.com/no, vil Lundhs AS benytte en rekke informasjonskapsler for å analysere bruken din av nettsiden vår. Formålet med dette er for å sjekke bruk av og forbedre funksjonaliteten på lundhsrealstone.com/no, og å gjennomføre analyser av og statistikk på nettsidene.

Vi bruker Google Analytics for å sjekke hvordan nettstedet vårt blir brukt og for å føre statistikk over besøk på nettstedet.

Hvordan kan du administrere din bruk av informasjonskapsler?

Dersom du ønsker å slette eller endre bruk av informasjonskapsler, kan du gjøre dette ved å gjøre endringer i innstillingene i nettleseren din. Se her for å få nyttige tips til hvordan du kan administrere din bruk av cookies: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Regler for bruk av nettsiden lundhsrealstone.com/no

Bestemmelsene nedenfor gjelder for din bruk av nettsiden lundhsrealstone.com/no – vennligst les disse nøye. Ved å gå inn på våre nettsider, aksepterer du at du er bundet av disse bestemmelsene.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenestene på lundhsrealstone.com/no tilhører Lundhs AS, og er underlagt norsk lovs bestemmelser om opphavsrett. Du kan laste ned materiale fra våre nettsider til privat bruk. All annen bruk av våre tjenester, produkter og varemerker er ikke tillatt uten at Lundhs AS har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Lenker til andre nettsider

lundhsrealstone.com/no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider eller henvise til tjenester som ikke tilhører eller er kontrollert av Lundhs AS. Fordi Lundhs AS ikke har kontroll på disse tjenestene, fraskriver vi oss ethvert ansvar for disse tjenestene og innholdet på tredjemanns nettsider. Vi anbefaler deg å lese slike nettsiders bestemmelser for bruk og personvern.

Skadesløsholdelse

Du er innforstått med å holde Lundhs AS og alle dets styremedlemmer, direktører, ansatte og representanter skadesløse mot tredjeparts erstatningskrav eller rettskrav, herunder rimelige advokatutgifter og omkostninger, som oppstår direkte eller indirekte, helt eller delvis på bakgrunn av din tilgang til eller bruk av denne nettsiden, eller dine brudd på bestemmelsene her, inkludert brudd på immaterielle rettigheter som nevnt i Punkt 2 over.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal Lundhs AS være ansvarlig for, hverken direkte eller indirekte, noe tap i tilknytning til din tilgang til, bruk av eller mangel på tilgang til lundhsrealstone.com/no

Lovgivning

Disse bestemmelsene er underlagt norsk rett og skal ha Larvik Tingrett som rett verneting.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse bestemmelsene til enhver tid.

Cookie declaration